De energie die in Nederland wordt opgewekt met zonnepanelen blijft fors toenemen. Hierdoor is er ook steeds meer behoefte om zonnepanelen te controleren. Stichting SCIOS beheert de certificatieregeling voor inspectie en onderhoud aan technische installaties. Deze stichting heeft de scope 12 ontwikkeld. Dit is een specifieke keuring van zonnepanelen en zonnestroom installaties. De inspectie is alleen gericht op het zonnestroomgedeelte van de elektrische installatie. Hierbij wordt gekeken naar de PV panelen, de omvormer(s) en het deel van de elektrische installatie waar de zonnestroom op aangesloten is.

Wat is een Scope 12 inspectie?

De Scope 12 inspectie is een keuring van zonnepanelen en zonnestroom installaties. Deze inspectieregeling is ontstaan in 2019 vanwege aanhoudende problemen met de kwaliteit van zonnepaneelinstallaties. Bij een scope 12 inspectie kijkt de inspecteur naar brandrisico’s en de elektrische veiligheid. 

Er zijn twee verschillende soorten inspecties: de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Wanneer je nog nooit een scope 12 inspectie hebt laten uitvoeren, dan is de EBI noodzakelijk. De Periodieke Inspectie vindt vervolgens elke 3 tot 5 jaar plaats. 

Over CSC-Inspecties

CSC-Inspecties is een onafhankelijk ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf. CSC-Inspecties is gespecialiseerd in de EBI en PI aan stookinstallaties en elektrische installaties. Het bedrijf voert inspecties uit volgens de SCIOS regeling. Ben je op zoek naar een gecertificeerd bedrijf voor een scope 12 inspectie? CSC-Inspecties is zeer deskundig in het uitvoeren van dergelijke inspecties. 

Scope 12: Eerste Bijzondere Inspectie

De Eerste Bijzondere Inspectie vormt een belangrijke basis voor de Periodieke Inspecties. De inspecteur doet diverse metingen ten behoeve van de veiligheid van de installatie. Ook kijkt hij naar de bouwkundige aspecten. Vervolgens legt hij zijn bevindingen vast in een EBI-verslag.

Scope 12: Periodieke Inspectie

De Periodieke Inspectie vindt standaard elke vijf jaar plaats. Een verzekeraar kan echter verplichten om de inspectie vaker uit te voeren. Tijdens de Periodieke Inspectie controleert de inspecteur of de installatie nog voldoet aan het EBI-verslag en aan de van toepassing zijnde voorschriften en normen. Ook deze bevindingen legt de inspecteur vast in een verslag. 

Standaard worden er diverse metingen uitgevoerd aan de zonnestroominstallatie. In overleg kunnen er echter aanvullende metingen worden uitgevoerd. Hiermee kun je beoordelen of de zonnestroominstallatie nog steeds het gewenste resultaat oplevert.

Wil je een scope 12 inspectie laten uitvoeren door een ISO 9001 en SCIOS gecertificeerd bedrijf? Of heb je wellicht nog vragen? CSC-Inspecties beantwoord graag al je vragen op het gebied van  inspecties aan stookinstallaties en elektrische installaties.